fredag 18. april 2014

Fiskemåke (Common gull)

Mange betrakter måkene som udyr - plagsomme, masete, søppelspisende fjærkre som opptrer som luftens rotter, og som setter seg til i bybildet, parker og i boligområder. Faktumet er at måkene generelt er på tilbakegang, og fiskemåken (bildet under) er tilnærmet halvert i bestand sør for Stadt i Norge. Fiskemåken regnes nå som "nærtruet" art.
Fiskemåker, Common gull

Fiskemåken (Larus canus) bærer sitt norske navn noe misvisende da fisk og sjødyr langt fra nødvendigvis inngår som hoveddel i kostholdet. Den er i utgangspunktet "altetende". Spiser gjerne insekter, mark, smågnagere, virvelløse dyr og i også søppel som vi mennesker etterlater oss (men langt fra en hovedandel av kosten til måken).

Fiskemåken har gulige bein og et guli, relativt kort nebb og ligner på gråmåken, men denne har i motsetning mer rosaaktige bein. Fiskemåken er den vanligste måken (eng. "Common gull"), og lever også i innlandet, og ikke bare kystnært.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar