onsdag 15. mai 2013

Tjeld - OysterCatcher in the Rye

Enda en vader - kledd i 'kjole og hvitt' denne gang, med rød nese og røde "hyggstyvlar" som vi sier i Stavanger. Tjelden er ganske karakteristisk og umiskjennelig i forhold til de fleste andre vaderne.
Tjeld (Oystercatcher)
Tjelden kan spise opp mot 300 muslinger på en dag er det sagt - noe som relaterer til det engelske navnet "Oystercatcher" som den fikk på 1700-tallet. Før det ble den kalt "Sea pie" (med tanke på fjærdrakten, så er den jo ganske lik skjæra, som jo på engelsk kalles "Magpie", så noe slags felles navneopphav må det ha vært der opprinnelig...). På fagspråket heter den Heamatopus ostralegus, som kommer av det greske Heamatopus (haima, pous) som betyr "blod", "fot" og det latinske ostrea og legere, som betyr "østers", og "samle, plukke" - så nærmere oversatt til noe slik som "blodfotet østerssamler". Til tross for alle henvisning til østers, så er ikke dette en bestanddel i tjeldens kost, men skjell, snegler, mark og andre marine bløtdyr i strandsonen eller på våtmarksområder fortæres ivrig.
Tjelden ses gjerne på nydyrket mark nå på våren, og ikke bare på svaberg og i strandsonen, og kan også dra til byparker og turvann på matsøk. Lite kresen!
Tjelden finner seg til rette på de fleste steder - noe som desverre ble uheldig for ett par hekkende ved Hellestø i år. Fotoaktivitet på hekkende fugl er ikke anbefalt eller ønskelig da det kan stresse fuglen - men denne tjelden hadde lagt seg til rette like til side for veien, og kunne enkelt knipses fra vinduet i bilen. Observerte denne liggende på samme sted over tre dager sist uke. Tjelden hadde funnet seg til rette på pent spredte moldhauger ved veien som går langs Hellestøstranda - noe som nok innbød til hekkested da jordhaugene ble liggende noe over det ellers så flate terrenget der.
Rugende tjeld - desverre fatalt valg av rugeplass for dette paret denne sesongen...
Problemet var bare at det bygges ny gå- og sykkelsti akkurat på dette stedet - og noen dager senere var hekkestedet erstatte med bulldoser, gravemaskin og et vist antall tonn jord og masse som var flatet ut på stedet - og selvfølgelig ingen tjeld i sikte. Tviler på at de blir nytt hekkeforsøk dett eåret, neo som er synd da tjeldeparet kun hekker en gang per sesong. Illustrerer nok desverre litt det presset som er på hekkehabitat for vadere i våre distrikt, og hvor utvikling og endring i miljøet noen ganger går ut over naturen.

1 kommentar: