torsdag 10. april 2014

Havelle (Long-tailed duck)

Havelle (Clangyla hyemalis) kalles også 'isand', og er kanskje lettest å huske på sitt engelske navn "long-tailed duck" (også brukt "oldsquaw" på engelsk).
Havelle (long-tailed duck); hunnfugl og hann. Vinterdrakt.
Disse havellene er fra utenfor Ølberg ; desverre ganske så lang avstand og hardt lys og noe cropping som har gått ut over kvaliteten, men som artsinfo og doku gjør det susen likevel.

Det er ca 5-10.000 hekkende par i Norge - hovedsted for hekkesesongen er dog Baltikum hvor flere millioner hekker. Svalbardområdet er hovedhekkested i Norge.

Havellen gjennomgår et komplekst fjærdrakskifte og har angivelig minst tre draktfarger gjennom sesongen. Vinterdrakten er mer hvit enn sommerdrakten. Ut fra mitt skjønn er hannfuglene i serien her i hovedsak i vinterdrakt fortsatt (da vis skriver starten av april) og mulig dette er unge hanner som er kommet for å finne seg en make for året?

Havelle, hanner. Legg merke til forskjell på fjærdrakten på fuglen bakerst ift de to fremste.
Havellen hører til de kysbundne dykkende sjøfuglene og er den minste dykkanden. Den kan kjennetegnes på sitt karakteristiske dykk, som vist i serien under.
Hunnen er forsvunnet under overflaten (ringer i vannet til venstre) og hannen er klar til å følge etter...
...på vei ned i matfatet...
...og til slutt forsvinner halefjærene i vannskorpen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar